Локални дигитални регистар ОЦД

за транспарентну сарадњу у Књажевцу

Овај вебсајт је израђен уз подршку регионалног пројекта СМАРТ Балкан – Цивилно друштво за повезан Западни Балкан којег имплементира Центар за промоцију цивилног друштва (ЦПЦД), Center for Research and Policy Making (CRPM) и Institute for Democracy and Mediation (IDM) а финансијски подржава Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.

Садржај овог вебсајта је искључива одговорност Центра Локалне Демократије ЛДА и не одражава нужно ставове Центра за промоцију цивилног друштва, Center for Research and Policy Making (CRPM) и Institute for Democracy and Mediation (IDM) и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке.

Play Video