О пројекту

Општи циљ пројекта је поспешивање примене принципа доброг управљања у општини Књажевац унапређењем јавности и транспарентности рада и сарадње цивилног друштва и локалне самоуправе.

Ово ће допринети стварању подстицајних услова за рад локалних удружења и њихово учешће у процесима доношења прописа на локалном нивоу. Унапредиће се процес финансирања програма удружења из буџета локалне самоуправе кроз креирање онлајн регистра ОЦД која делују на територији општине и базе података о оствареним резултатима програма удружења финансираних из буџета локалне самоуправе.
Циљна група пројекта су удружења грађана која активно делују на територији општине Књажевац и која ће бити евидентирана у дигиталном регистру. Ово ће допринети да њихов рад буде препознат у заједници, добиће подршку у развоју капацитета за заступање својих корисника и прилику за учешће у доношењу прописа на локалном нивоу.

Крајњи корисници су становници општине Књажевац, посебно директни корисници локалних удружења, којима ће бити унапређена могућност за партиципацију на локалном нивоу кроз транспарентан рад локалних удружења и локаних власти.

Пријави се на портал

Play Video